FANDOM


Languages:
Flag-en Flag-ca Flag-de Flag-es Flag-fr Flag-gl Icon-Magyar Flag-it Flag-pl Flag-pt-pt Flag-pt-br WLB-TR


The members of VSTF utilize IRC in order to more effectively monitor for and to combat crosswiki spam and vandalism. The main VSTF channel is #wikia-vstf. The VSTF also utilize, but do not own, CVN channels which utilize IRC feed bots for certain wikis, log actions, and suspected vandalism.

The list of channels are as follows:

Official #wikia-vstf

The VSTF maintains an IRC presence in #wikia-vstf channel on the Freenode network.

Members of the VSTF are voiced in the channel, and have cloaks that start with @wikia/vstf/. If you aren't sure if someone is a member of the VSTF, simply type /whois user and replace user with the username of the person in question. This command will display the person's cloak, identifying if they are a VSTF member or not.

Once on freenode, you can use /join #wikia-vstf to join the channel. If you have a IRC client that supports weblinks, you can use irc://irc.freenode.net/wikia-vstf . You can also use Fandom's CGI gateway by using this form.

They may not be looking at the screen all the time, but feel free to talk, report things, or ask questions anyway. Someone will see it eventually.

If there is one account or IP, simply link to their contributions page. If it is multiple accounts or IPs, you can link to the recent changes.

They may not be in the channel at all times, or may simply away from the keyboard, but can be summoned by using !vstf at the start of your text.

Note
due to spambot attacks on IRC channels, only registered accounts/nicknames can access our channels.

Example:

!vstf there is a bunch of spam at foo.fandom.com

#wikia-spam

This channel is used to monitor possible spam edits Fandom-wide. It is not owned by the CounterVandalism Network, but is run by WikiaSpam.

Once on Freenode, you can use /join #wikia-spam to join the channel. If you have a IRC client that supports weblinks, you can use irc://irc.freenode.net/wikia-spam

The WikiaSpam bot reports possible spam edits and more. See here for more information.

#wikia-discussions

This is the primary feed for Discussions actions and is run by the VSTF. Once on Freenode, you can use /join #wikia-discussions to join the channel.

CVN Feed Channels

#cvn-wikia

This is the primary suspected vandalism feed provided to Fandom and is owned by the CounterVandalism Network. This is not an official VSTF channel. This is simply a tool we use, and while some of us have rights in the channel that are separate from our VSTF rights, actions made in the channel are not made on behalf of or reflect the VSTF program or its members.

Once on Freenode, you can use /join #cvn-wikia to join the channel. If you have a IRC client that supports weblinks, you can use irc://irc.freenode.net/cvn-wikia

The bot WikiaRC reports various activities which might be, but are not necessarily, suspected spam or vandalism. A list of commands can be found here. In order to use commands, you must be voiced. Voice is granted by local operators (see /msg chanserv access #cvn-wikia list). Voice is generally given to those who do not ask and who are observed actively reverting vandalism reported in the feed and reporting spam through the proper channels.

Other #cvn-wikia-* channels

A list of channels created by the CounterVandalism Network can be found here along with their respective operators. These sub channels are handy if you only wish to monitor specific wikis.

Here are a list of IRC channels regarding anti-vandalism work on Fandom. Please note that if you are banned on one channel, you may find yourself banned on others.

How does it work?

You'll want to check out the bots page for examples on how these feeds work.

Gateway Login Form

Enable JavaScript to see the IRC chat interface.


VSTF üyeleri, wiki çaprazı spam ve vandalizm olaylarını daha etkin bir şekilde izlemek ve bunlarla mücadele etmek için IRC'yi kullanıyor. Ana VSTF kanalı #wikia-vstf şeklindedir. VSTF ayrıca, belirli wikiler, kayıt eylemleri ve şüpheli vandalizm için IRC besleme botlarını kullanan CVN kanallarını da kullanır, ancak sahibi değildir.

Kanalların listesi aşağıdaki gibidir:

Resmi #wikia-vstf

VSTF, Freenode ağındaki #wikia-vstf kanalında bir IRC varlığını korur.

VSTF üyeleri kanalda seslendirilir ve @wikia/vstf/ ile başlayan pelerinlere sahiptir. Birinin VSTF üyesi olup olmadığından emin değilseniz, yalnızca whois user yazın ve user'ı ilgili kişinin kullanıcı adıyla değiştirin. Bu komut, bir VSTF üyesi olup olmadıklarını belirleyerek, kişinin pelerini görüntüler.

Freenode'da kanala katılmak için /join#wikia-vstf'yi kullanabilirsiniz. Web bağlantılarını destekleyen bir IRC istemciniz varsa, irc://irc.freenode.net/wikia-vstf adresini kullanabilirsiniz. Fandom'un CGI ağ geçidini bu formu kullanarak da kullanabilirsiniz.

Her zaman ekrana bakmıyor olabilirler, ama yine de konuşmaktan, bir şeyleri bildirmekten veya soru sormaktan çekinmeyin. Sonunda biri görecek.

Bir hesap veya IP varsa, katkılar sayfasına bağlanmanız yeterlidir. Birden fazla hesap veya IP ise, son değişiklikler ile bağlantı kurabilirsiniz.

Her zaman kanalda olmayabilirler veya klavyeden uzak olabilirler, ancak metninizin başında !Vstf kullanılarak çağrılabilirler.

Not
IRC kanallarına spambot saldırıları nedeniyle, kanallarımıza sadece kayıtlı hesaplar/takma adlar erişebilir.

Örnek:

!vstf örnek.fandom.com'da bir sürü spam var

#wikia-spam

Bu kanal, Fandom genelindeki olası spam düzenlemelerini izlemek için kullanılır. CounterVandalism Network'e ait değildir, ancak WikiaSpam tarafından çalıştırılır. Bir kez Freenode'da, kanala katılmak için /join# wikia-spam'ı kullanabilirsiniz. Web bağlantılarını destekleyen bir IRC istemciniz varsa, irc://irc.freenode.net/wikia-spam adresini kullanabilirsiniz.

WikiaSpam bot, olası spam düzenlemelerini ve daha fazlasını bildirir. Daha fazla bilgi için WikiSpam bölümüne bakın.

#wikia-discussions

Bu, Tartışma eylemleri için birincil yayındır ve VSTF tarafından yürütülür. Bir kez Freenode'de, kanala katılmak için /join #wikia-Discussions'ı kullanabilirsiniz.

CVN Yayın Kanalları

#cvn-wikia

Bu Fandom'a sağlanan şüpheli vandalizm yayınıdır ve CounterVandalism Network'e aittir. Bu resmi bir VSTF kanalı değil. Bu sadece kullandığımız bir araçtır ve bazılarımız kanalda VSTF haklarımızdan ayrı haklara sahipken, kanalda yapılan işlemler VSTF programı veya üyeleri adına yapılmaz veya yansıtılmaz.

Bir kez Freenode'da, kanala katılmak için /join #cvn-wikia kullanabilirsiniz. Web bağlantılarını destekleyen bir IRC istemciniz varsa, irc://irc.freenode.net/cvn-wikia

WikiaRC botu, şüpheli spam veya vandalizm olabileceği, ancak zorunlu olması gerekmeyen çeşitli aktiviteleri rapor eder. Bir komut listesi burada bulunabilir. Komutları kullanabilmek için seslendirilmelisiniz. Ses yerel operatörler tarafından verilir (bkz. /msg chanserv erişim #cvn-wikia listesi). Genelde, sormayan ve aktif olarak gözlemlenenlere, yayında bildirilen vandalizmi geri döndüren ve uygun kanallar aracılığıyla spam bildirenlere ses verilir.

Diğer #cvn-wikia-* kanalları

CounterVandalism Network tarafından oluşturulan kanalların listesi nuraya ilgili işletmecilerle birlikte bulunabilir. Bu alt kanallar yalnızca belirli wikileri izlemek istiyorsanız kullanışlıdır.

Here are a list of IRC channels regarding anti-vandalism work on Fandom. Please note that if you are banned on one channel, you may find yourself banned on others.

Nasıl çalışır?

Bu yayınların nasıl çalıştığına dair örnekler için bot sayfasına göz atmak istersiniz.

Ağ Geçidi Giriş Formu

IRC sohbet arayüzünü görmek için JavaScript'i etkinleştirin.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.